Tag Archives: Imatges Mèdiques

MedPix, nova base de dades d’imatges mèdiques

medpix-image-database-fig2

 

La National Library of Medicine (NLM) presenta MedPix, base de dades gratuïta d’imatges mèdiques que compta amb més de 53.000 imatges de més de 13.000 pacients. Originalment va estar desenvolupada pel Departament de Radiologia i Informàtica Biomèdica de Uniformed Services University, Bethesda, Maryland, USA. No necessita la instal·lació de cap programari, ja que es pot consultar a través del web.

MedPix presenta un cas cada setmana, on es pot llegir les dades principals i fer una autoavaluació dels coneixements. Esta dirigida a l’aprenentatge dels professionals i estudiants i revisat per experts. Així doncs el públic a qui va dirigida, sobretot, són residents, estudiants de medicina, estudiants d’infermeria,… però també qualsevol professional de l’àmbit de les ciències de la salut.

MedPix classifica les dades de les imatges i els pacients segons les diferents especialitats que inclou com, per exemple, radiologia, patologia, oftalmologia, etc. El material inclòs és de gran qualitat i inclou tant casos comuns com rars, a més la majoria dels casos tenen un diagnòstic comprovat (patologia, seguiment clínic, etc.). S’organitza per categoria de la malaltia, localització de la malaltia (sistema d’òrgans) i pels perfils dels pacients.

Actualment, nomes deixa veure els casos clínics, però estan treballant per introduir noves funcionalitats, com ara buscar per imatges, buscar per text, etc.

Teniu més informació aquí

 

 

 

SpringerImages

A l’hora de cercar imatges per tal d’il·lustrar els nostres treballs o ampliar informació amb material visual, tant per la recerca com per l’aprenentatge i la comunicació, Springerimages és una de les eines que ens ofereix més opcions de les que tenim al nostre avast.

Aquesta base de dades avarca temàtiques de disciplines pròpies de la ciència, tecnologia i medicina dividides en 18 matèries i amb més de 5 milions de fotos, gràfiques, histogrames, taules, etc., Totes les imatges, algunes provinents de l’anterior base de dades Images MD, les trobem a alta resolució i amb tota la informació possible, de la font d’on s’ha extret, fragments del text o el text complet o la informació sobre els drets

No només podem destacar el contingut, sinó que també les pròpies eines de cerca que ens ofereix Springerimages, amb una interfície molt clara, intuïtiva i amb tots els filtres a un sol clic.

Recordeu que aquest és un recurs subscrit, per tant si hi accediu des de fora de la UdL recordeu a fer-ho a través del proxy