Tag Archives: Dislèxia

Dislèxia, trastorn o disfunció?

Recursos-interactivos-para-ayudar-a-alumnos-con-dislexia-300x225
Foto: http://www.noticiasusodidactico.com

La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge de base neurobiològica que es caracteritza per una dificultat en l’aprenentatge de la lectura i escriptura i que afecta a un 10% aproximadament de la població i està estretament relacionada amb el fracàs escolar.

Segons el DSM-V, la Dislèxia la trobem dins dels Trastorns Específics de l’Aprenentatge amb dificultats de la lectura. El rendiment en lectura es troba substancialment per sota a l’esperat per edat cronològica, coeficient d’intel·ligència i escolaritat pròpia de l’edat. Ha d’interferir significativament en el rendiment acadèmic o en les activitats de la vida quotidiana que exigeixen lectura.

Per altra banda diversos estudis indiquen que la dislèxia és una disfunció principalment neurològica, així ho afirma Ibone Saralegui, autora de la tesis “Análisis mediante resonancia magnética funcional de las redes neuronales para la lectura en niños con dislexia”. Els resultats de l’estudi mostren que els lectors amb dislèxia semblen tenir una xarxa neuronal per a la lectura diferenciada respecte dels normolectors i també d’aquells lectors amb alteracions de la motilitat (mobilitat) ocular, el que indica que no és una disfunció de percepció visual.

Els nens amb dislèxia, tenen una capacitat cognitiva intel·lectual entre normal i alta però no poden demostrar a través de l’escriptura tot el que saben, això els crea bastant ansietat i pot veure’s afectada la seva autoestima.

Algunes de les dificultats amb les quals s’enfronten els nens dislèctics poden ser:

 • Fluïdesa de lectura baixa
 • Alteracions del ritme i l’entonació de la lectura
 • Confusions, omissions, addicions substitucions de sons en les paraules,
 • Substitucions, omissions i/o addicions de paraules
 • Comprensió lectora baixa
 • Errades ortogràfiques
 • Grafia irregular
 • Dificultats en l’estructuració en la redacció de textos escrits
 • Errades en la còpia
 • Poden presentar dificultats amb el càlcul mental
 • Dificultats per automatitzar les seqüències verbals,
 • Ritme de treball lent

La detecció precoç de la dislèxia és la clau i s’està treballant des de diversos àmbits per detectar la dislèxia com més aviat millor. Des del departament de Salut a Lleida, el Dr. José Luís Cruz ha impulsat una experiencia pionera a Lleida per ajudar a detectar la dislèxia infantil a la província.

Per altra banda, una investigadora espanyola, Luz Rello llicenciada en Lingüística per la Universidad Complutense de Madrid i doctora en Ciències de la Computació per la Universitat Pompeu Fabra, ha creat diferents aplicacions informàtiques que faciliten la vida als dislèctics i ha fundat “CHANGE DYSLEXIA”, organització sense ànim de lucre enfocada a la detecció i tractament de la dislèxia mitjançant jocs.

Actualment està treballant en una investigació per identificar i tractar la dislèxia mitjançant l’aplicació DYTECTIVE, la qual permetrà disminuir significativament el fracàs escolar. L’Associació Dislèxia Lleida organitza aquest dissabte dia 19 de desembre a les 17h, a l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont la conferencia “Change Dyslexia Detección temprana e intervención a gran escala”, per tal que aquesta investigadora ens expliqui l’estat de les seves investigacions.

Si esteu interessats en conèixer més sobre les investigacions de Luz Rello podeu consultar els seus articles a través del Metacercador del Servei de Biblioteca i Documentació i també trobareu més información sobre dislèxia a les nostres biblioteques.