Tag Archives: Carhus+

Indicadors Bibliomètrics per a les Publicacions Científiques

metricsystemofwe00putn_0097

Indicadors Bibliomètrics

Els indicadors bibliomètrics ens permeten analitzar la producció científica donant-nos eines que es complementen amb les opinions d’experts per tal d’avaluar les publicacions de cada camp.
Segons els criteris de l’AQU, per a les ciències de la salut i biomèdiques es té en compte l’índex publicat pel Journal Citation Reports, però també podem utilitzar altres índexs per valorar les revistes i la publicació científifica

Journal Citation Reports

L’indicador de referència per a Ciències de la Salut i revistes biomèdiques. S’actualitza un cop l’any, ara podeu consultar les dades corresponents a l’any 2013.

Amb JCR es poden ordenar les dades pels diferents camps disponibles ja sigui per títol de revista o per les diferents categories. Trobareu més informació sobre Journal Citation Reports en aquest enllaç

Recordeu que per accedir a aquest recurs ho heu de fer des d’aquí i des d’un ordinador de la xarxa UdL o amb l’accés restringit als recursos de la UdL activat

Journal Metrics

Aquest índex és una iniciativa d’Elsevier  que proporciona d’una forma gratuïta diferents punts de vista sobre l’impacte real d’una publicació. Les metodologies estan desenvolupades per grups externs a Elsevier  però que utilitzen la base de dades Scopus  com a font d’informació, per aquest motiu s’analitzen unes 21.900 revistes, actes de congressos i col·leccions de monografies. Aquestes mètriques s’actualitzen un cop l’any i en la seva última versió comprenen el període 199-2013. Journal Metrics  ofereix 3 indicadors de cada publicació:
* Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
* The Impact per Publication (IPP)
* SCImago Journal Rank (SJR)

CARHUS Plus+ 2014

CARHUS Plus+  classifica les revistes de les Ciències Socials i Humanitats. El projecte està desenvolupat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitari i de Recerca (AGUAR) a proposta de la Direcció General de Recerca (DGR) .

Cada revista, de les 6126 que conté, està classificada en un àmbit científic i en un sol nivell (A, B, C i D).

Google Scholar Metrics

Google ha publicat la versió 2014 de Google Scholar Metrics, facilitant un llistat de les principals publicacions científiques en 9 idiomes i ordenades segons dos indicadors bibliomètrics generats a partir de les citacions dels articles indexats a Google Scholar el mes de juny de 2014.

Google Scholar Metrics té algunes limitacions, la més important és que només les revistes en anglès tenen la informació dividida en 8 àrees i 303 disciplines. Les dades de les revistes en altres llengües es limiten a les 100 publicacions principals

Imatge:
Putnam, JP. The metric system of weights and measures. Boston: American Metric Bureau; 1877. Disponible a: https://archive.org/details/metricsystemofwe00putn