Tag Archives: Bioètica

Protocol de confidencialitat per residents i alumnes de ciències de la salut

Blog5

El 6 de febrer es va publicar al BOE l’Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener, pel qual s’aprova el protocol mitjançant el qual es determinen les pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en Ciències de la Salut, redactat per la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

El protocol té per objectiu establir l’actuació destinada a garantir el dret a la dignitat i intimitat del pacient quan és atès en presència d’alumnes en pràctiques i quan ho és per residents en formació.

Destaquem, entre altres mesures, que amb caràcter previ a l’inici de l’acte assistencial, el professional responsable de l’alumne, ha d’informar al pacient o al seu representant sobre la presència d’estudiants i sol·licitar el seu consentiment verbal. A més, tot el personal en formació haurà de portar una targeta identificadora ben visible i haurà de signar un acord de confidencialitat a la seva incorporació laboral, moment en el que ha de ser informat del contingut d’aquest protocol.

Disposeu d’una àmplia bibliografia sobre aquest tema a la biblioteca.

 

 

 

 

XXX Jornades de Bioètica

Sense títol

Avui s’inicien les XXX Jornades de Bioètica, tindran lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Aquestes jornades van dirigides tant a professionals com estudiants i comptarà amb la presencia de reconeguts professionals del sector, que debatran sobre el tema. Els directors de les Jornades són els professors de la UdL Dr. Joan Viñas, Dra. Montse Esquerda, Dr Josep Pifarré, Dr Oriol Yuguero.

Bioètica és la rama de l’ètica que es dedica a promoure els principis de la conducta correcta humana respecte a la vida, ja sigui dels humans com de qualsevol ésser viu. En aquest cas, les jornades es centren en l’àmbit de les professions sanitàries. Tot i que es tracta d’una disciplina que ja fa temps que es té en compte, encara crea qüestions a resoldre i moltes vegades requereix reunions multidisciplinars de comitès d’ètica.

La conferència inaugural tractarà sobre la bioètica i el cinema. Dins la Biblioteca de Ciències de la Salut trobareu una selecció de pel·lícules, que tracten alguns principis ètics. I si voleu saber més comptem amb una àmplia bibliografia sobre el tema.