Monthly Archives: Abril de 2016

Biblioteràpia

BIBLIOTERAPIA-233x300
http://www.biblogtecarios.es/lauramartinez/la-biblioterapia-un-instrumento-social/

La biblioteràpia és la disciplina que relaciona les persones amb el contingut dels llibres amb fins terapèutics. Nombrosos estudis demostren que hi ha una tendència humana a identificar-se amb els personatges de les històries narrades.

Si es pregunta a qualsevol lector els motius perquè llegeix, hi pot haver tantes respostes com lectors es pregunti: per entretenir, per aprendre… en general, llegir, sempre que sigui voluntàriament, aporta plaer, satisfacció, i per tant és positiu per la nostra salut mental. A la pràctica, la biblioteràpia consisteix en la selecció de material de lectura rellevant per la situació vital d’una persona o grup.

Segons un estudi fet per l’empresa canadenca Hill Strategies fa un temps, els lectors habituals són més propensos a dir que la seva salut és bona o excel·lent (54% front el 44% de no lectors) i estan satisfets amb la seva vida (61% front 57%).

A Espanya hi ha diversos exemples de biblioteràpies, sobretot en hospitals. L’exemple més comú que hi trobem són el de biblioteques ubicades dins hospitals que ofereixen el servei de préstec als seus pacients, com una manera d’evadir-se dels moments que estan vivint, com per exemple la Red Estatal de Bibliotecas para Pacientes ;  Saludteca, biblioteca virtual sanitària de Extremadura; etc.  Seria convenient que això evolucionés cap a la biblioteràpia clínica o desenvolupament personal amb l’objectiu que els pacients modifiquin actituds, comportaments, per tal d’ajudar-se a si mateixos, amb l’ajut especialitzat d’un biblioterapeuta.

Un bon exemple el trobem a The School of Life de Londres. Organització fundada el 2008 per Alain Botton i que ofereix una gran varietat de programes i serveis que s’ocupen de com viure bé, trobar una feina satisfactòria, el domini de les relacions, l’assoliment de la calma, i la comprensió, etc. amb serveis com la biblioteràpia entre altres, que compta amb la figura del biblioterapeuta.

Dins del fons de les biblioteques de la Universitat trobareu una gran quantitat de bibliografia que us pot ajudar en aquest aspecte.

Prendre el sol ¿hàbit de vida saludable?

sol

No prendre mai el sol pot ser tan perjudicial com fumar, segons un estudi anomenat el Melanoma in Southern Sweden (MISS) i que han publicat aquest passat març de 2016 (The Journal of Internal Medicine. Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort).

Aquest estudi es va fer durant més de 20 anys a gairebé 30.000 dones sueques i les conclusions a que han arribat són tant sorprenents com que les dones que no fumaven i no prenien el sol tenien una esperança de vida semblant que dones fumadores que sí que prenien el sol. Les dones que no prenien el sol escurcen l’expectativa de vida de 6 mesos a 2 anys i 1 mes, perquè tenen més risc de morir per causes cardiovasculars i no cardiovasculars/no oncològiques. No obstant les persones que prenien el sol tenien més càncers de pell, encara que tenien millor pronòstic. L’estudi conclou que evitar el sol és un factor de risc de mortalitat per causes similars al tabaquisme.

Segons ens avisa el grup de Educación sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS (Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud) de la semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), l’estil de vida actual fa que estiguem poc a l’aire lliure, i quan ho fem, ho fem amb cremes protectores solars. Això fa que no tinguem la principal font de vitamina D, que és el sol. El dèficit de vitamina D està associada a malalties cardiometabòliques,  infeccioses, autoimmunes i oncològiques i, per tant, un augment de la mortalitat. Això es pot pal·liar amb suplements de vitamina D. Però encara no existeixen assaigs clínics que confirmin tot això encara, que la falta de vitamina D causin les malalties, o pel contrari, el fet d’estar malalt fa que prenguem menys el sol i per això tenim menys vitamina D.

Així doncs haurem d’esperar a que s’investigui més. Però mentrestant ¿què? ¿Prenem o no prenem el sol? ¿prenem o no prenem suplements de vitamina D? Podem formar-nos i informar-nos amb la bibliografia que podeu trobar a la biblioteca.

 

 

 

Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme

bloc-dia-mundial-conscienciacio-autisme-paula-bonet
Il·lustració de Paula Bonet

L’autisme comprèn un grup clínicament heterogeni de trastorns, coneguts col·lectivament com a Trastorns de l’Espectre Autista TEA o ASD (sigles de l’anglès Autism Spectrum Disorders), que comparteixen característiques comunes de deterioració o disminució de les relacions socials, del llenguatge i la comunicació, conductes repetitives o un rang estret o limitat d’interessos. Per a la majoria dels nens amb autisme, els símptomes es desenvolupen gradualment, encara que aproximadament el 30% té un inici, en general, entre els 18 i 24 mesos. Al voltant del 25% dels nens que compleixen amb els criteris diagnòstics de TEA comencen a parlar i comunicar-se a partir dels dos o tres anys, i aproximadament a l’edat de sis a set anys s’integren en diferents graus en la població escolar. El restant 75% té discapacitat per a tota la vida que requereix suport intensiu dels pares, l’escola i suport social.

Des de l’any 2008 Nacions Unides va declarar el 2 d’abril, Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme amb l’objectiu:

  • Apropar a les persones amb autisme a tothom per afavorir el contacte que ajudi a trencar mites.
  • Sensibilitzar a la societat sobre les necessitats de les persones amb autisme i les seves famílies.

El passat setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un programa ambiciós que inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes que prometen que ningú es quedarà enrere. Així doncs aquest any 2016 el dia mundial pren el lema: L’autisme i l’Agenda 2030: inclusió i neurodiversitat.

Podeu ampliar la informació sobre l’autisme amb la bibliografia que trobareu al Servei de Biblioteca i Documentació. I a la pàgina web d’ Aprenem, Associació per a la Inclusió de les Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.